Participa en aquesta proposta educativa que vol investigar, dissenyar, decidir, opinar, actuar i viure activament el que passa a la ciutat!

imatge d'un altaveu


  L’Ajuntament de Barcelona, mitjançant la Societat Catalana d'Educació Ambiental i amb la coordinació de l'Agenda 21 Escolar de Barcelona, impulsa a la ciutat la proposta educativa Fem Campanya per a la Recollida de l’Orgànica.

La iniciativa consisteix a engrescar els centres educatius per tal que s’impliquin en la prevenció de residus i en la implantació de la recollida selectiva de la fracció orgànica a la ciutat de Barcelona; un repte que implica a tota la ciutadania i del qual els centres educatius no poden quedar al marge.

El que succeeix a la ciutat és una oportunitat per a reflexionar, comprendre què passa al nostre entorn, actuar en conseqüència i aprendre.
  L’objectiu de la proposta és que els centres educatius esdevinguin comunicadors actius i dissenyin, implementin i avaluïn una campanya de comunicació sobre la fracció orgànica dels residus, adreçada a la comunitat.

Així, doncs, els centres que s’adhereixen al programa, defineixen la problemàtica sobre la qual volen incidir, els objectius de la campanya i a qui va dirigida. A continuació dissenyen la campanya, l’executen i n'avaluen l'impacte.


Amb la coordinació de:

logo Agenda 21 Escolar de Barcelona
     

Els centres fareu el procés acompanyats i assessorats en tot moment per un equip educatiu que us facilitarà els recursos necessaris per al suport i la continuïtat de cadascuna de les diferents activitats realitzades, i acompanyarà cada centre per mitjà d’un servei d’assessorament tècnic via telefònica, presencial i virtual per tal de donar resposta a les pròpies demandes que es generin en cada cas.

També podreu disposar d’un espai web de suport en el qual podreu trobar:
- Un recull de recursos que us poden ser d’utilitat a l’hora de realitzar la vostra campanya.
- Un espai d’intercanvi per a compartir dubtes, experiències, activitats realitzades...
- La guia didàctica La nostra campanya de comunicació pas a pas.
 
     

Fem Campanya està destinat als centres d’educació primària i secundària de la ciutat de Barcelona, concretament:

- a l’alumnat de cicle superior d’educació primària i
- a l'alumnat de primer cicle d’educació secundària.
 
     

- Donar suport a la campanya de recollida selectiva de la fracció orgànica a Barcelona.
- Fer partícip dels nous reptes de la ciutat a la comunitat educativa i sobretot, a l’alumnat.
- Potenciar les xarxes existents i crear-ne de noves entre l’escola i els altres agents actius del barri.
- Fer visible la feina que fan les escoles, relacionada amb la prevenció i la gestió de residus i engrescar
noves escoles perquè que ho facin.
- Proposar a les escoles que programin, executin i avaluïn una campanya de comunicació i que esdevinguin
agents actius del procés.
- Crear un espai de debat i reflexió sobre el model de recollida selectiva, els hàbits de consum i potenciar
una mirada crítica del que passa al nostre voltant.
 
     
foto alumnes fent compost
- el treball cooperatiu
- el protagonisme del centre educatiu en el seu entorn
- la participació en l’acció
- la creació de vincles
- el llenguatge de la creativitat
- la singularitat dels centres
A més, aquesta proposta permetrà a les escoles participants treballar les estratègies de comunicació, els diferents llenguatges expressius, el tractament i selecció de la informació, la dimensió social i ciutadana i la presa de decisions.